Tweedaagse Training

Meten aan CV Installaties

T.b.v. Onderhoud en Service monteurs
Blog Single

In deze praktijktraining verwerft de servicemonteur de technische kennis en vaardigheden op het gebied CV Meettechniek. Hij leert storingen te lokaliseren en te verhelpen door eerst te meten in de CV installatie alvorens componenten te vervangen. De training kan bij u op locatie worden uitgevoerd en afgestemd op specifieke wensen. Wij zorgen voor een uitgebreid practicum.


Voor wie

De doelgroep bestaat uit onderhouds- en service monteurs met een opleiding of werkervaring op minimaal op MBO 2 niveau.

Bij U op Locatie

De training wordt bij u “In Company” verzorgd. Het lesprogramma wordt in overleg met u afgestemd en het practicum wordt ingericht conform het lesprogramma. Het enige waar u voor moet zorgen is een ruimte waarin de training kan worden uitgevoerd. De lesdatums en tijden worden in overleg vastgesteld.

Doelstelling van de training

Na de training beschikt de monteur over voldoende technische kennis en vaardigheden op het gebied van de Elektro- en regeltechniek, waardoor hij in staat is gerichter en efficiënter storingen in installaties op te lossen. De monteur kan na afloop van de training de verschillende componenten in een ketel benoemen en weet welke metingen hij aan die componenten kan uitvoeren.

Opzet van de training

De training wordt verzorgd tijdens 2 lesdagen. De training heeft een doorlooptijd van 2 weken, waarbij per week één lesdag wordt verzorgd. Daarnaast dient de deelnemer in de tussenliggende week een (huis)werkopdracht te doorlopen. (Max. 1 à 2 uur). De training is zeer praktisch van opzet, door het laten uitvoeren van metingen en van regelingen op CV-installaties.

Hierdoor krijgt de deelnemer per onderwerp inzicht in de fundamentele werking van dit component en is hij beter in staat storingen op te sporen. Door gebruik te maken van onze praktijksimulatiemodellen is het niet beslist noodzakelijk om de training in een technisch ingerichte praktijkruimte te verzorgen. Men kan dan volstaan met een theorie omgeving. Indien een technische omgeving voor handen is, kan deze aanvullend gebruikt worden in de training en kan bijvoorbeeld ook in het echt getraind worden in rookgas analyse en het waterzijdig inregelen.

Unieke praktijk simulatie modellen

Het door ons verzorgde practicum bestaat uit een aantal CV Installaties waaraan de deelnemers hun metingen kunnen uitvoeren. Deze CV installaties worden niet op gas of radiatoren aangesloten, want de functionele werking wordt door slimme software gesimuleerd. De deelnemers ervaren dit echter als een real-time situatie. Rookgasanalyse en waterzijdig inregelen kunnen hiermee niet praktisch geoefend worden, maar zullen wel theoretisch behandeld kunnen worden. Indien er in uw leslokaal wel een mogelijkheid is om dit in de praktijk te behandelen, dan kan dit worden toegevoegd.

Deze slimme praktijkmodellen zijn ontwikkeld door Inexeon. Inexeon is een autoriteit op het gebied van het ontwikkelen van technische producten o.a. specifiek in de CV omgeving.

Te behandelen onderwerpen tijdens de training
 • Basis begrippen Elektrotechniek
 • - Spanning (Volt), Stroom (Ampère), Weerstand (Ohm), Verschillende soorten weerstanden, werken met blokschema’s, Onderdelen van een CV ketel benoemen
 • Metingen met de multimeter (eigen multimeters)
 • - Spanning, Stroom, Weerstand, Frequentie, Temperatuur.
 • Globale werking van de verschillende onderdelen benoemen
 • - Centrale aansturing /computer
 • - Ventilator
 • - NTC’s
 • - Circulatiepomp
 • - Rookgasafvoer / luchttoevoer
 • - Verbrandingskamer

 • Specifiek ingaan op de werking van verschillende onderdelen
 • - Hoe vind de aansturing plaats
 • - Welke meetmogelijkheden zijn er
 • - Welke foutcode kan een unit genereren
 • - Daadwerkelijk metingen uitvoeren
 • Rookgasanalyse met eigen meters (Optioneel)
 • Waterzijdig inregelen (Optioneel conform eigen methodiek)
 • Praktijk
 • - Storingsonderzoek aan de hand van een blokschema
 • - Metingen uitvoeren aan verschillende componenten
 • - Metingen uitvoeren aan de verschillende praktijkmodellen.
 • - Storingsanalyse aan de hand van het uitgevoerde storingsonderzoek en metingen
 • - Vervangen van een defect onderdeel en controleren of de gehele installatie weer naar behoren werkt
 • - Rookgas analyse en Waterzijdig inregelen (afhankelijk van beschikbare praktijkruimte)
OTIB Subsidie

De training komt in aanmerking voor OTIB subsidie. Daartoe zullen tijdens de training presentielijsten worden bijgehouden. De aanvraag voor de subsidie zal door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd. Indien gewenst kan de training worden afgesloten met een eindtoets. De deelnemers die hiervoor slagen ontvangen een certificaat.

Planning

We gaan uit van een maximale groepsgrootte van 10 personen. De trainingen kunnen in onderling overleg gepland worden en op de locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd. De lesdagen en lestijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Kosten

De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de leslocatie, de uitvoering en de groepsgrootte. Graag maken wij een aanbieding voor de uitvoering van de training conform uw wensen.

Bij de kosten zijn inbegrepen:
-Installatie en gebruik van Practicum.
-Intake en voorbereidingstijd van de docent
-Uitvoering van de lesdagen van ca. 6 uur, reistijden en reiskosten docent
-Hand-outs voor de deelnemers (max. 10 per groep)
-Certificaten voor de deelnemers.
-Bijhouden presentie van deelnemers t.b.v. OTIB subsidie
-De geoffreerde kosten zijn excl. BTW.
-Facturatie per groep bij de start van elke training.
-Betalingstermijn 30 dagen na facturatie.