Praktijktraining

Elektrotechniek voor monteurs

T.b.v. Installatie- , Onderhoud- en Service monteurs
Blog Single

In deze praktijktraining verwerft de monteur kennis van elektrotechniek. Hij leert in zijn werkomgeving op de juiste wijze om te gaan met elektriciteit. De training wordt afgestemd op de werkomgeving van de monteur. De training kan bij u op locatie worden uitgevoerd en afgestemd op uw specifieke wensen. Wij zorgen voor een uitgebreid practicum.


Voor wie

De doelgroep bestaat uit Installatie-, onderhouds- en service monteurs met een opleiding of werkervaring op minimaal op MBO 2 niveau. Zij worden in hun werk geconfronteerd met elektrotechniek en willen daar meer kennis van opdoen.

Doelstelling van de training
 • Na de training beschikt de monteur over voldoende technische kennis en vaardigheden op het gebied van de Elektrotechniek om op de juiste wijze:
 • - Veilig te werken
 • - Apparatuur aan te sluiten
 • - Metingen uit te voeren
 • - Storingen op te lossen
Opzet van de training

De training is ontwikkeld in afzonderlijke modulen. Men start met de basis module, waarna men, afhankelijk van de werkzaamheden kan vervolgen met een module voor Installatie- onderhoudsmonteurs of men gaat verder met de module voor Servicemonteurs. Afhankelijk van kennis en ervaring kan de training 1 of 2 dagen duren.

De training kan bij u op locatie worden verzorgd. Daarvoor richten wij voor zover dit mogelijk is in overleg met de opdrachtgever een practicum in dat is afgestemd op de doelgroep. In dit overleg stellen wij ook het lesprogramma vast dat voor uw medewerkers passend is. Tijdens de training wordt de theorie afgewisseld met praktijk uit de eigen werkomgeving. De lesdatums en lestijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Aan het eind van de training wordt er een toets afgenomen. Zij die daarvoor slagen ontvangen een Certificaat.

Te behandelen onderwerpen tijdens de training

  De training wordt voor uw medewerkers op maat samengesteld. De inhoud van de verschillende modulen kan worden afgestemd op de doelgroep.In de onderstaande opsomming treft u mogelijke onderwerpen aan:

 • Basis module
 • - Basis begrippen Elektrotechniek
 • - Spanning, Stroom, Weerstand, Frequentie, Lading, Wet van Ohm, Arbeid
 • - Metingen uitvoeren met behulp van een multimeter (Theorie en Praktijk)
 • - Doormeten van Kabel, Glaszekeringen etc.
 • - Wisselspanning, 230 volt/ 400 volt. Meten van randaarde.
 • - Meten van stroom
 • - Berekeningen met Wet van Ohm, vermogen en arbeid.
 • - Condensatoren, meten.
 • - Veilig werken in de Elektro, NEN 3140
 • - Spanningsloos werken, metingen uitvoeren met Duspol
 • - Etc.

  De training wordt voor uw medewerkers op maat samengesteld. De inhoud van de verschillende modulen kan worden afgestemd op de doelgroep.In de onderstaande opsomming treft u mogelijke onderwerpen aan:

 • Installatie- en onderhoudsmonteurs
 • De training kan verder worden aangevuld met allerlei componenten die men in de eigen omgeving tegen komt zoals:

 • - CEE 32 / CEE 63 stekkers
 • - Perilex
 • - Keuze schakelaars
 • - Cascade regelaars
 • - Werkschakelaars
 • - Relais
 • - Etc.

 • Service monteurs
 • - PWM , Tacho
 • - Cos Q
 • - LBK’s
 • - Schakelmethoden:
  • Direct
  • Sterdriehoek
  • Softstarters
  • Frequentieregelaars
  • Alamat
 • - Onderdelen van een groepen verdeler:
  • Installatie automaat
  • Aardlekschakelaar
  • Alamat
 • - Dahandermotor:
  • EV /EC Motoren
 • - Relais:
  • Hoofdstroomcircuit
  • Stuurstroomcircuit
  • Thermische pakketten
  • Frequentieregelaars
  • Solid State relais
 • - Etc.
OTIB Subsidie

De training komt in aanmerking voor OTIB subsidie. Daartoe zullen tijdens de training presentielijsten worden bijgehouden. De aanvraag voor de subsidie zal door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd. Indien gewenst kan de training worden afgesloten met een eindtoets. De deelnemers die hiervoor slagen ontvangen een certificaat.

Planning

We gaan uit van een maximale groepsgrootte van 10 personen. De trainingen kunnen in onderling overleg gepland worden en kunnen op de locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd. De lesdagen en lestijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Kosten

De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de leslocatie, de uitvoering en de groepsgrootte. Graag maken wij een aanbieding voor de uitvoering van de training conform uw wensen.

In de kosten zijn dan inbegrepen:
-Installatie en gebruik van Practicum.
-Intake en voorbereidingstijd van de docent
-Uitvoering van de lesdag van ca. 6 uur, reistijden en reiskosten docent
-Hand-outs voor de deelnemers (max. 10 per groep)
-Certificaten voor de deelnemers.
-Bijhouden presentie van deelnemers t.b.v. OTIB subsidie
-De geoffreerde kosten zijn excl. BTW.
-Facturatie per groep bij de start van elke training.
-Betalingstermijn 30 dagen na facturatie.