Praktijktraining

Basis PV Installaties: Inspectie, service & onderhoud

T.b.v. Installatie- , Onderhoud- en Service monteurs
Blog Single

Deze training is samengesteld voor monteurs die te maken krijgen met inspectie, service en onderhoud van PV installaties. In deze training leert hij de basisbegrippen en de functionele werking van de verschillende componenten van een PV installatie met als doel de PV installatie te kunnen beoordelen op een correcte werking. Kennis van elektro en meten is noodzakelijk.


Voor wie

Voor monteurs die te maken krijgen met inspectie, service en onderhoud van PV installaties. Kennis van elektro en meten is noodzakelijk.

Doelstelling van de training

Na deze training beschikt de monteur over voldoende technische kennis om eerstelijns service en onderhoud te verrichten op PV Installaties.

Opzet van de training

In deze korte maar effectieve praktijktraining van slechts één dag verwerven monteur voldoende technische kennis om eerstelijns service en onderhoud te verrichten op PV Installaties. Naast de theorie wordt het geleerde in de praktijk uitgevoerd waarvoor we een uitgebreid prakticum hebben ontwikkeld. Dit prakticum wordt volledig door ons verzorgd en geïnstalleerd. De deelnemers gaan metingen doen aan afzonderlijke zonnepanelen en omvormers, maar ook aan schakelingen met zonnepanelen, optimizers en omvormers.

Te behandelen onderwerpen tijdens de training

De training kan naar wens worden aangepast aan de wensen en de behoefte van de opdrachtgever en deelnemers. De benodigde theorie en praktijk wordt hierop afgestemd. Daarvoor wordt er een intakegesprek gehouden, in aansluiting daarop maken wij een opleidingsvoorstel.

  • In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • - Panelen.(Soorten, Opbouw, Werking, Rendement en defecten)
  • - Omvormers(Soorten, vermogen, micro omvormers, defecten)
  • - Bekabeling(pv-Installatie, meterkast, voorschriften, monitoring, defecten)
  • - Uitwisselbaarheid
  • - Specifieke klantvragen
  • - Inspectie formulier
  • - Praktijkopdrachten
OTIB Subsidie

De training komt in aanmerking voor OTIB subsidie. Daartoe zullen tijdens de training presentielijsten worden bijgehouden. De aanvraag voor de subsidie zal door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd. Indien gewenst kan de training worden afgesloten met een eindtoets. De deelnemers die hiervoor slagen ontvangen een certificaat.

Planning

We gaan uit van een maximale groepsgrootte van 10 personen. De trainingen kunnen in onderling overleg gepland worden en kunnen op de locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd. De lesdagen en lestijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Kosten

De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de leslocatie, de uitvoering en de groepsgrootte.Zo bedragen de kosten bij meerdere groepen ca. € 155,00 per deelnemer. Na een intake maken wij graag een vrijblijvende aanbieding voor de uitvoering van de training conform uw wensen.

In de kosten zijn dan inbegrepen:
-Installatie en gebruik van Practicum.
-Intake en voorbereidingstijd van de docent
-Uitvoering van de lesdag van ca. 6 uur, reistijden en reiskosten docent
-Hand-outs voor de deelnemers (max. 10 per groep)
-Certificaten voor de deelnemers.
-Bijhouden presentie van deelnemers t.b.v. OTIB subsidie
-De geoffreerde kosten zijn excl. BTW.
-Facturatie per groep bij de start van elke training.
-Betalingstermijn 30 dagen na facturatie.