Eéndaagse Praktijktraining

Basis Warmtepompen

T.b.v. Onderhoud en Service monteurs
Blog Single

In deze praktijktraining verwerft de servicemonteur de technische kennis en vaardigheden op het gebied van warmtepompen. Hij leert storingen te lokaliseren en te verhelpen. De training kan bij u op locatie worden uitgevoerd en afgestemd op specifieke wensen. Wij zorgen voor een uitgebreid practicum.


Voor wie

De doelgroep bestaat uit onderhouds- en service monteurs op minimaal MBO 2 niveau. Daarnaast een ruime ervaring in de verwarmingstechniek.

Doelstelling van de training

Na de training beschikt de monteur over meer technische kennis en vaardigheden op het gebied van warmtepompen, waardoor hij inzicht heeft gekregen in de functionele werking van warmtepompinstallaties hierdoor is hij in staat is gericht en efficiënt storingen te lokaliseren en te verhelpen.

Bij U op Locatie

De training wordt bij u “In Company” verzorgd. U maakt een keuze uit de Warmtepompsystemen waarop u uw medewerkers getraind wilt hebben en wij richten het practicum in overeenkomstig uw wensen. De lesdatums en tijden worden in overleg vastgesteld.

Opzet van de training

In deze korte maar effectieve training van slechts één lesdag krijgen uw monteurs inzicht in de functionele werking van warmtepompsystemen en wordt men opgeleid in het opsporen en oplossen van storingen.

De training is zeer praktisch van opzet, door gebruik te maken van warmtepomp installaties die geschikt zijn gemaakt om de praktische vaardigheden te verwerven. Daartoe hebben we in samenwerking met Inexeon een uitgebreid practicum ontwikkeld, waarbij men gaat storing zoeken aan verschillende veel voorkomende warmtepomp systemen. De service handelingen op warmtepomp installaties beperken zich tot het verrichten van alle “niet STEK “ gerelateerde handelingen. Men moet echter door meting wel kunnen vastleggen welke “STEK handelingen” verricht zouden moeten worden.

Uniek Practicum

Bij deze training maken we gebruik van een uniek practicum dat specifiek door Inexeon is ontwikkeld voor deze doelgroep. Inexeon is een autoriteit in het ontwikkelen van technische producten op het gebied van de verwarmingstechniek.

 • In ons practicum zijn op dit moment de volgende systemen opgenomen:
 • - Zwembad warmtepomp)
 • - Inventum Ecolution
 • - Itho/Daalderop Combinair
 • - Itho/Daalderop Cool/Base Cube
 • - Nibe F130
 • - Nibe Savent
 • - Ferolli hybride systeem
 • - Ferolli boiler met Warmtepomp
 • - Techneco Elga hybride systeem
 • - Daikin hybride
 • - Alpha Innotec LWDV Alira (onder voorbehoud)
 • Met de opdrachtgever wordt overlegt welke systemen in de training worden ingezet.

Te behandelen onderwerpen tijdens de training
 • In de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  1e dagdeel

 • - Principe van de warmtepomp
 • - Onderdelen van een warmtepompinstallatie
 • - Diverse warmtepompsystemen
 • - Vermogen en opwarming
 • - Regeling warmtepomp, afgifte en gebruik
 • - Uitvoeren van onderhoud
 • - Oplossen van storingen

  2e dagdeel

 • Praktijkcases
 • - Storing zoeken
 • - Praktijk aan verschillende warmtepompsystemen
Certificaat

Tijdens de training zullen presentielijsten worden bijgehouden t.b.v. de OTIB subsidie. Aan het eind van de trainingsdag wordt een korte toets afgenomen. Deelnemers die hiervoor slagen ontvangen een certificaat.

Groepsgrootte

Tijdens de training zullen presentielijsten worden bijgehouden t.b.v. de OTIB subsidie. Aan het eind van de trainingsdag wordt een korte toets afgenomen. Deelnemers die hiervoor slagen ontvangen een certificaat.

Planning en uitvoering

De training kan bij u op locatie of andere daarvoor geschikte ruimte worden uitgevoerd. Daartoe zullen we vooraf het practicum ter plaatse inrichten. Voor kleinere aantallen zal de training ook in “Open groepen” worden georganiseerd. De lesdata en aanvangstijdstippen kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. De training is opgezet in samenwerking met Inexeon.

Peter van de Kraan (Inexeon) is een autoriteit op het gebied van CV techniek en warmtepompen en werkt samen met veel leveranciers van deze systemen. Hij is tevens de docent van deze training.

Vervolgtraining

Na het volgen van deze training kan men ook de praktijk dag Warmtepompen: Storing zoeken volgen. Tijdens deze praktijk dag wordt er na een korte herhaling van de theorie uitgebreid praktisch geoefend met verschillende Warmtepompsystemen.

OTIB Subsidie

De training komt in aanmerking voor OTIB subsidie. Daartoe zullen tijdens de training presentielijsten worden bijgehouden. De aanvraag voor de subsidie zal door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd.

Kosten

De kosten voor deze training zijn afhankelijk van de leslocatie, de uitvoering en de groepsgrootte. Graag maken wij een aanbieding voor de uitvoering van de training conform uw wensen.

In de kosten zijn dan inbegrepen:
-Installatie en gebruik van Practicum.
-Intake en voorbereidingstijd van de docent
-Uitvoering van de lesdag van ca. 6 uur, reistijden en reiskosten docent
-Hand-outs voor de deelnemers (max. 10 per groep)
-Certificaten voor de deelnemers.
-Bijhouden presentie van deelnemers t.b.v. OTIB subsidie
-De geoffreerde kosten zijn excl. BTW.
-Facturatie per groep bij de start van elke training.
-Betalingstermijn 30 dagen na facturatie.